Preventie
 

Wettelijke brandpreventie

De brandweer geeft het wettelijk vereist technisch advies, aan de hand van een brandpreventieverslag, inzake brandveiligheid
en houdt toezicht op de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven veiligheidsmaatregelen bij:

  • omgevingsvergunning
  • bouw- en milieuvergunningsaanvragen
  • de uitbating van publiek toegankelijke inrichtingen (logies, dagverblijven, PTI’s, … )
  • interventieplannen voor bedrijven
  • de organisatie van manifestaties
  • ...

De preventiedienst: preventie@zoneoost.be
Dit technisch advies is doorgaans niet gratis. De tarieven staan vermeld in het retributiereglement.

 

BPA (sensibilisering inzake brandveiligheid)

De brandpreventieadviseurs adviseren burgers over de brandveiligheid bij hun thuis, geven toelichting aan een groep, vereniging of organisatie.
Ze geven nuttige tips inzake brandveiligheid in woningen en adviseren onder andere waar best rookmelders worden geplaatst.

Wens je een huisbezoek van één van onze brandpreventieadviseurs of wens je een infosessie over brandveiligheid te organiseren (https://www.besafe.be/brandpreventieadviseur)?
Op aanvraag komt een brandpreventieadviseur gratis advies geven.

Klik hier om een aanvraag in te dienen of mail naar bpa@zoneoost.be