Bestuur

Bestuurlijk worden de beslissingen genomen in een Zonecollege en Zoneraad, naar analogie met de werking van een stad of gemeente.
Het Zonecollege, dat instaat voor het dagelijks bestuur, bestaat uit een vergadering van twee burgemeesters van de zeven gemeenten: Burgemeester Filip Anthuenis van stad Lokeren en burgemeester Piet Buyse van de stad Dendendermonde.
De Zoneraad bestaat uit de vergadering van alle burgemeesters uit de gemeenten van de hulpverleningszone.
Het Voorzitterschap van deze organen wordt waargenomen door burgemeester Filip Anthuenis van stad Lokeren.

 

Operationeel worden de beslissingen genomen door een zonecommandant, die een mandaat voor zes jaar waarmaakt.
De huidige waarnemend zonecommandant van de hulpverleningszone is majoor Jos Dauwe.


De Zonecommandant wordt bij de uitvoering van zijn opdracht bijgestaan door operationele adviesorganen: de Staf en de Technische Commissie. Deze organen bestaan uit de leidinggevenden van de diverse departementen en directies, alsook de sectorofficieren (onderverdeeld in twee sectoren).

Klik HIER voor de agenda van de Zoneraad en beslissingen van het Zonecollege.